Основне комуникацијске вештине

Почетак семинара 22.02.2019
Крај семинара 22.02.2019
Програм Програм сталне обуке за 2019. годину
Област Посебна знања и вештине
Материје Односи с јавношћу и комуникација
Тема Основне комуникацијске вештине
Учесници Портпароли прекршајних судова; Портпароли привредних судова
Организациони облик Семинар
Метода Радионица, предавање
Location Апелациони суд, Нови Сад

- Јавни наступ, успешно преношење поруке и промоција судова
- Вербална и невербална комуникација
- Сарадња са медијима
- Коришћење интернета у циљу промоције