Примена Закона о општем управном поступку

Почетак семинара 25.02.2019
Крај семинара 25.02.2019
Програм Програм сталне обуке за 2019. годину
Област Управно право
Материје Управни поступак
Тема Примена Закона о општем управном поступку
Организациони облик Семинар
Метода Предавање, студија случаја
Location Апелациони суд, Нови Сад

Поступање у свим управним стварима,појам управног поступка, појам управне ствари, начела управног поступка
Управно поступање: управни акт, гарантни акт, управни уговор, управне радње, пружање јавних услуга
Основна правила поступка:учесници у управном поступку, општење органа и странака, обавештавање, рокови, трошкови поступка
Првостепени поступак:покретање поступка и захтеви странке,прекид и обустављање поступка, ток поступка до доношења решења
Решење и Закључак
Правна средства:Приговор и Жалба
Посебни случајеви уклањања и мењања решења
Извршење
Казнене одредбе
Спровођење закона