<

Међународна правна помоћ у кривичним стварима из перспективе заштите људских права

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

13. маја 2019. године, у Radisson Collection Old Mill Hotel-у, у 10:15 часова, почела је конференција на тему "Међународна правна помоћ у кривичним стварима из перспективе заштите људских права"

 
Фото-галерија: "Међународна правна помоћ у кривичним стварима из перспективе заштите људских права" - Извор: Правосудна академија

У оквиру Horisontal Facility програма који заједно спроводе ЕУ и Савет Европе, реализована су три циклуса обуке у 2018. години на тему „HELP курс на даљину – међународна правна помоћ у кривичним стварима“.

"Са задовољством смо, у сарадњи са СЕ, у Годишњи програм обуке Правосудне академије за 2018. уврстили ову врсту обуке, а са још већим задовољством учествовали у њеној реализацији. Обука је била намењена полазницима из реда заменика јавних тужилаца, помоћника и сарадника у тужилаштвима, из основних јавних тужилаштава са подручја све четири апелације" - истакла је Мајда Кршикапа, заменица директора Правосудне академије, која је данас говорила у име Академије.

У програму je учествовало 53 заменика јавних тужилаца, тужилачких помоћника и сарадника и њима ћемо данас уручити сертификате о успешно завршеном курсу.

Постављени циљеви обуке који су подразумевали упознавање учесника са међународном правном помоћи у кривичним стварима путем HELP курса на даљину и представљање HELP програма у области људских права, представљање методологије и материјала за обуку и њихово прилагођавање српском законодавству и пракси, су постигнути.

 

Последњих неколико година HELP је развио бројне програме обуке учења на даљину, преко платформе за e-learning, кроз самостални и менторисани приступ. Циљ овакве методологије није само усвајање нових знања, већ охрабривање корисника да кроз систем самосталног учења, у време када то кориснику највише одговара, уз помоћ рачунара и интернета, истражује, самостално учи и примењује у пракси домаћег законодавства праксу у области људских права која је у складу са праксом ЕСЉП.

Платформа за елекронско учење означава место где се могу пронаћи бројни интерактивни курсеви са обиљем наставног материјала, на различитим језицима, које су развили међународни стручњаци у области људских права, који садрже наставне модуле за појединачне теме унутар неке области.

Правосудна академија препознала је значај иновативних едукативних алата, као што је HELP online платформа, те ћемо и даље наставити са упознавањем наших полазника са HELP методологијом и спроводити систем едукације.

Правосудна академија ће настојати, да у сарадњи са HELP програмом у области међунардоне правне помоћи у кривичним ставрима, у оквиру свог система за учење на даљину, успостави туторисани систем е-учења, који постоји у оквиру HELP платформе, а односи се на укључивање рада са ментором у образовни процес који се спроводи преко онлајн платформе.


Овај процес је специфичан у томе што сваки полазник учи у сарадњи да домаћим стручњацима у области људских права, на унапређеном нивоу који подразумева рад са ментором на примерима из праксе и захтева интензивну сарадњу између корисника обуке и ментора. Циљ оваквог система јесте пре свега интензиван рад на унапређењу знања корисника, али и успостављање мреже стручњака у области људских права у национаним оквирима.

Такође, уз подршку СЕ, Правосудна академија је размишљала да за полазнике почетне обуке, HELP програме уврсти као обавезне програме обуке, нпр. у области дискриминације или спречавање насиља над женама, као и још два програма по избору полазника.

<