<

Распоред обука Правосудне академије за период 13.5. - 19.5.2019.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Краљево, Нови Сад

Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 13.5. до 19.5.2019. године

 

Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 13.5. до 19.5.2019. године

 

,,Закон о заштити узбуњивача’’ – грађанско право
Београд 14.05.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

,,Професионална етика у превенцији и борби против корупције’’ – посебна знања и вештине
Крагујевац 14.05.2019. године - Хотел ,,Крагујевац’’ (радионица - 1 дан)

,,Израда и спровођење појединачних програма судова за решавање старих предмета'' – посебна знања и вештине
Ниш 14.05.2019. године - Апелациони суд (радионица - 1 дан)

,,Професионална етика у превенцији и борби против корупције’’ – посебна знања и вештине
Крагујевац 15.05.2019. године - Хотел ,,Крагујевац’’ (радионица - 1 дан)

,,Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма'' – кривично право
Краљево 17.05.2019. године - Хотел ,,Турист'' (семинар - 1 дан)

,,Закон о заштити узбуњивача’’ – грађанско право
Нови Сад 17.05.2019. године - Апелациони суд (семинар - 1 дан)

,,Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје’’- грађанско право
Београд 17.05.2019. године - Врховни касациони суд (семинар - 1 дан)

,,Недопустивост извршења’’ – привредно право
Београд 17.05.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

,,Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом’’ – кривично право
Нови Сад 17.05.2019. године - Апелациони суд (семинар - 1 дан)

<