<

Четврто саветовање Алумни клуба Правосудне академије “Правосуђе на прекретници”, Златибор, 07-10.05.2019.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Златибор

Четврто саветовање Алумни клуба Правосудне академије “Правосуђе на прекретници”, Златибор, 07-10.05.2019.


 
Четврто саветовање Алумни клуба Правосудне академије “Правосуђе на прекретници”, Златибор, 07-10.05.2019. - Извор: Правосудна академија

У уторак 7. маја, након свечаног отварања четвртог саветовање Алумни клуба Правосудне академије, под симболичним називом “Правосуђе на прекретници”, саветовање је започето Панел дискусијом на тему “Реформа Правосудне кадемије”

На овој дискусији, говорио је и Ненад Вујић, директор Правосудне академије, осврнувши се на место, улогу и значај Правосудне академије, али и планове у складу са реконструкцијом нове зграде Академије која је започета ове године. 

Измена низа правосудних закона након завршетка рада на уставним амандманима, где ће АКПА свакако имати свог представника у радним групама, представља један од основа Панел дискусије на тему “Реформе Правосудне кадемије”.

Пристунима су се обратили и судија Драган Бабовић - члан Судског савјета Црне Горе, судија Иван Јовичић - члан Високог савета судства, као и Радован Лазић, заменик јавног тужиоца, члан Државног већа тужилаца

Током четвородневног саветовања, предвиђен је читав низ панела и дискусија у организацији Алумни клуб-а Правосудне академије:

  • „Активна улога парничног суда на прикупљању чињеничног материјала (чл. 305 ст. 2,308 ст. 2 и 3, 313, 320, 326 ст. 2, 396 ст. 3-5 Закона о парничном поступку)“, др Марко Кнежевић, доцент на Правном факултету Универзитeта у Новом Саду

  • „Приговор трећег лица, тужба за утврђивање недозвољености извршења, привремене мере у парничном постуку“, Зоран Рогић, судија Вишег суда у Београду

  • „Права, дужности и могућности бранилаца у кривичном поступку, однос са судом и тужилаштвом“, Владимир Бељански, адвокат, председник Адвокатске коморе Војводине

  • Панел дискусија: “Искуства са наших почетака – академци академцима”, Горан Рамић, судија Првог основног суда у Београду, председник кривичног одељења, Дејан Миленковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу, Мирослав Кривокућа, адвокат, претходно судија Основног суда у Ивањици, Борис Мајлат, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сенти

  • „Заштита права својине – спорна питања у пракси“ Марина Милановић, судија Врховног касационог суда, доскорашњи руководилац судске праксе у грађанском одељењу Апeлационог суда у Нишу

  • „Борба против корупције: новине и примена Закона о организацији надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције – актуелна питања“ Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда и Миљко Радисављевић, заменик јавног тужиоца у Републичком јавном тужилаштву

  • „Борба против корупције: посредни/ непосредни докази и испитивање оптужних аката“ Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда и Миљко Радисављевић, заменик јавног тужиоца у Републичком јавном тужилаштву

  • „Борба против корупције – закључци”, Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда и Миљко Радисављевић, заменик јавног тужиоца у Републичком јавном тужилаштву

<