<

Одржан трећи састанак радне групе за припрему радног текста Националне стратегије развоја правосуђа

Аутор: Министарство правде
Локација: Београд

Трећи састанак радне групе за припрему радног текста Националне стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године одржан је 24. априла 2019. године у просторијама Високог савета судства.


 
Трећи састанак радне групе за припрему радног текста Националне стратегије развоја правосуђа - Извор: Правосудна академија
Чланови радне групе су након разматрања пристиглих коментара и сугестија, усагласили први радни текст Стратегије. Такође, на састанку је договорено да у мају месецу буде покренута јавна расправа о радном тексту, а округли столови биће организовани у седиштима Апелационих судова у - Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
Састанку је председавала министарка правде Нела Кубуровић, а присуствовали су представници свих релевантних правосудних институција и организација, као и струковних удружења – из Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Државног већа тужилаца, адвокатуре, Правосудне академије, Јавнобележничке коморе, Друштва судија Србије, Удружења тужилаца Србије, Удружења судија и тужилаца Србије, Коморе извршитеља.
Подршку унапређењу ефикасности правосуђа у Србији пружа УСАИД кроз пројекат „Владавина права у Србији“.

<