<

Распоред обука Правосудне академије за период 8.4. - 14.4.2019.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Нови Сад, Ужице

Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 8.4. до 14.4.2019. године:

 
Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 8.4. до 14.4.2019.
Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 8.4. до 14.4.2019.
 

,,Истрага и суђење у предметима који укључују стране терористичке борце у Југоисточној Европи’’ – кривично право
Београд 09.04.2019. године - Правосудна академија (семинар - 2 дана)

 

,,Професионална етика у превенцији и борби против корупције’’ – посебна знања и вештине
Нови Сад 09.04.2019. године - Адвокатска комора Војводине (радионица - 1 дан)

 

,,Професионална етика у превенцији и борби против корупције’’ – посебна знања и вештине
Нови Сад 10.04.2019. године - Адвокатска комора Војводине (радионица - 1 дан)

 

,,Породични закон - специјализација из области права детета’’- грађанско право
Београд 10.04.2019. године - Први основни суд (семинар - 3 дана)

 

,,Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје’’ – грађанско право
Београд 11.04.2019. године - Врховни касациони суд (семинар - 1 дан)

 

,,Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета’’ – посебна знања и вештине
Београд 11.04.2019. године - Установа студентских одмаралишта ,,Авала’’ (семинар - 1 дан)

 

,,Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања теоризма’’ – кривично правоБеоград 12.04.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

 

,,Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета’’ – посебна знања и вештине
Београд 12.04.2019. године - Установа студентских одмаралишта ,,Авала’’ (семинар - 1 дан)

 

,,Примена Закона о спречавању насиља у породици’’ – кривично право
Нови Сад 12.04.2019. године - Апелациони суд (семинар - 1 дан)

 

,,Примена Закона о спречавању насиља у породици’’ – кривично право
Крагујевац 12.04.2019. године - Хотел ,,Крагујевац’’ (семинар - 1 дан)

 

,,Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције’’ – људска права
Ужице 12.04.2019. године - Полицијска управа (семинар - 1 дан)

<