<

Распоред обука Правосудне академије за период 1.4. - 7.4.2019.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Ниш, Панчево

Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 1.4. до 7.4.2019. године:

 
Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 1.4. до 7.4.2019.
Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 1.4. до 7.4.2019.
 

,,Закон о заштити узбуњивача’’ – грађанско право
Београд 01.04.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

 

,,Увиђај у саобраћајним незгодама’’ – прекршајно право
Панчево 01.04.2019. године - Виши суд (семинар - 2 дана)

 

,,Примена Закона о спречавању насиља у породици’’ – кривично право
Београд 04.04.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

 

,,Примена Закона о спречавању насиља у породици’’ – кривично право
Ниш 04.04.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

 

,,Технике превенције настанка и смнањивања броја старих предмета’’ – посебна знања и вештине
Београд 05.04.2019. године - Врховни касациони суд (семинар - 1 дан)

 

,,Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације’’ – привредно право
Београд 05.04.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

 

,,Парнични поступак - припремање главне расправе’’ – грађанско право
Ниш 05.04.2019. године - Правосудна академија (семинар - 2 дана)

 

,,Породични закон - специјализација из области права детета’’- грађанско право
Крагујевац 05.04.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

 

,,Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом’’ – кривично право
Београд 06.04.2019. године - Адвокатска комора Србије (семинар - 1 дан)

<