<

Други састанак радне групе за израду Националне стратегије за унапређење правосуђа за период 2019-2024

Аутор: Министарство правде
Локација: Београд

У просторијама Високог савета судства одржан је други састанак радне групе, чији чланови за задатак имају израду нацртa нове Националне стратегије за унапређење правосуђа за период 2019-2024. године.


 
Други састанак радне групе за израду Националне стратегије за унапређење правосуђа за период 2019-2024 - Извор: Правосудна академија

На састанку је указано да је у периоду од одржавања првог састанка, на којем је представљен стратешки оквир будуће Националне стратегије, израђен од стране експерата УСАИД-овог пројекта „Владавина права у Србији“, достављено више коментара за унапређење почетног текста од стране чланова радне групе. Истакнуто је да су управо представници судија дали највећи допринос побољшању првог радног текста Стратегије.

Договорено је да се постојећи текст нацрта унапреди са достављеним коментарима, како би чланови радне групе на следећем састанку могли да се изјасне о унапређеном тексту. Након додатних коментара на унапређени текст нацрта Стратегије, биће отворена јавна расправа, како би сви заинтересовани могли да се упознају са новим петогодишњим стратешким планом даљег унапређења рада правосуђа, који су сачини чланови ове радне групе.

Радну групу чине предстаници свих релевантних правосудних институција и организација, као и струковних удружења (Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, адвокатура, Правосудна академија, Јавнобележничка комора, Друштво судија Србије, Удружење судија и тужилаца Србије идт). У раду радне групе учествују и представници Одбора за правосуђе Народне скупштине, као и представници Министарства за европске интеграције и Министарства финансија. Председник радне групе је министар правде.

Подршку изради нове Националне стратегије за унапређење рада правосуђа у Републици Србији за период 2019 – 2024. године пружа УСАИД кроз пројекат „Владавина права у Србији“.<