<

Распоред обука Правосудне академије за период 18.03. - 22.03.2019.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Нови Сад, Ечка

Распоред обука у организацији Правосудне академије од 18.03. до 22.03.2019.

 
Распоред обука Правосудне академије за период 18.03. - 22.03.2019.
Распоред обука Правосудне академије за период 18.03. - 22.03.2019.

,,Закон о заштити узбуњивача’’ –грађанско право
Нови Сад 18.03.2019. године - Апелациони суд (семинар - 1 дан)

 

,,Спорна питања у примени Закона о парничном поступку’’ – привредно право
Београд 19.03.2019. године - Правосудна академија (семинар - 3 дана)

 

,,Обука за инфо службе за медијацију’’ – посебна знања и вештине
Ечка 19.03.2019. године - Хотел ,,Каштел'' (радионица - 2 дана)

 

,,Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје’’ – грађанско право
Крагујевац 21.03.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

 

,,Напредне комуникацијске вештине- модул 1’’ – посебна знања и вештине
Нови Сад 22.03.2019. године - Апелациони суд (радионица - 1 дан)

 

,,Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника’’ – кривично право
Нови Сад 22.03.2019. године - Хотел ,,Војводина’’ (семинар - 1 дан)

 

,,Спорна питања у примени основних института Облигационог права кроз типичне уговоре у привреди’’ – привредно право
Београд 22.03.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

 

,,Проблеми у сачињавању Унапред припремљеног плана реорганизације'' –привредно право
Крагујевац 22.03.2019. године - Апелациони суд (семинар - 1 дан)

 

,,Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета'' – посебна знања и вештине
Крагујевац 22.03.2019. године - Хотел ,,Крагујевац'' (семинар - 1 дан)

<