<

Распоред обука Правосудне академије за период 04.03. - 10.03.2019.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Врњачка Бања

Распоред обука у организацији Правосудне академије од 04.03. до 10.03.2019.

 
Распоред обука у организацији Правосудне академије од 04.03. до 10.03.2019.
 
Крагујевац 05.03.2019. године - Хотел ,,Крагујевац’’ (радионица - 1 дан)
  • ,,Основне комуникацијске вештине’’ – посебна знања и вештине
 
Крагујевац 06.03.2019. године - Виши суд (радионица - 1 дан)
  • ,,Обука за коришћење електронске базе судске праксе’’ – посебна знања и вештине
 
Врњачка Бања 07.03.2019. године - Хотел ,,Слатина’’ (радионица - 2 дана)
  • ,,Превенција и борба против корупције - Примена К3 и прописа из области привреде и финансија’’ – кривично право
 
Београд 07.03.2019. године - Правосудна академија (радионица - 1 дан)
  • ,,Напредне комуникацијске вештине - модул 1’’ – посебна знања и вештине
 
Крагујевац 08.03.2019. године - Виши суд (семинар - 1 дан)
  • ,,Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом’’ – кривично право
 
Београд 08.03.2019. године - Врховни касациони суд (семинар - 1 дан)
  • ,,Закон о заштити права на суђење у разумном року’’ – грађанско право

 

Београд 08.03.2019. године - Правосудна академија (радионица - 1 дан)
  • ,,Напредне комуникацијске вештине - модул 1’’ – посебна знања и вештине
 

<