<

Вештина суђења и извори облигације

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је  у библиотеци Правосудне академије у Београду 01.02.2019. године организовала  једнодневну обуку за новоизабране судије привредних судова - други део на тему "Вештина суђења и извори облигације".

  ”Вештина суђења и извори облигације” - Извор: Правосудна академија
Предавачи су биле Весна Тодоровић и Снежана Марић, судије Привредног апелационог суда а метод рада је био радионица на којој су рађене симулације случаја.<