<

Отпочео рад на изради националне стратегије за унапређење правосуђа за период 2019-2024

Аутор: Министарство правде
Локација: Београд

Данас је у просторијама Правосудне академије одржан први састанак радне групе, чији чланови имају за задатак да израде нову Националну стратегију за унапређење рада правoсуђа за период 2019-2024. године


Фото-галерија Извор: Министарство правде
Радну групу чине предстаници свих релевантних правосудних институција и организација, као и струковних удружења (Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, адвокатура, Правосудна академија, Јавнобележничка комора, Друштво судија Србије, Удружење судија и тужилаца Србије итд).

У раду радне групе учествују и представници Одбора за правосуђе Народне скупштине, као и представници Министарства за европске интеграције и Министарства финансија. Председник радне групе је министар правде.

Узимајући у обзир чињеницу да снажну подршку унапређењу ефикасности правосуђа у Србији пружа УСАИД кроз пројекат „Владавина права у Србији“, експерти пројекта су за потребе радне групе израдили радни текст стратешких смерница, који треба да послужи као полазна основа за даљи рад на новој Националној стратегији за период 2019. – 2024. године.

Смернице које су представили експерти пројекта представљају препоруке за даље јачање владавине права произашле из резултата спровођења Националне стратегије реформе правосуђа 2013-2018. године.

Након израде коначног нацрта нове Националне стратегије, Министарство правде ће организовати јавну расправу како би сви заинтересовани могли да се упознају са новим петогодишњи стратешким оквиром даљег унапређења рада правосуђа.

<