<

Употреба електронске базе судске праксе

Аутор: Правосудна академија

Пројекат „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“, у сарадњи са Правосудном академијом, 10. и 14. децембра организовао је обуку за судије и судијске сараднике Врховног касационог суда  на тему „Употреба електронске базе судске праксе

Фотографије са пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“
Извор : Правосудна академија
Електронска база судске праксе је развијена током 2017. године и од почетка је пројектована тако да подржи судску праксу свих домаћих судова друге и треће инстанце, али и бројних међународних судова и организација. Њен циљ је да омогући хоризонтално и вертикално повезивање судова у смислу потпуног међусобног увида у судску праксу, а судији или судијском помоћнику који разматра одређено правно питање, омогућава да брзо и лако провери да ли се o том питању већ одлучивало и на који начин.
 

Електронску базу судске праксе и начине рада у њој презентовали су ИКТ експерти пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ - Драган Обреновићи Дарко Михајловић, а учесници су били судије и судијски сарадници Врховног касационог суда.

<