<

Србија поднела извештај о испуњености ГРЕКО препорука

Аутор: РТВ

Србија је крајем прошле седмице проследила Савету Европе Извештај о испуњености препорука ГРЕКО, о којима ће се то антикорипцијско тело Савета Европе изјаснити у марту.

 


ЕПА (Раинер Јенсен)
ЕПА (Раинер Јенсен)


 

Поменуте препоруке се односе на више институција које су требало да испуне одређене мере.

То су: Агенција за борбу против корупције, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Народна скупштина и Министарство правде.

У Министарству правде за Тањуг кажу да су уложени велики напори како би се испуниле ГРЕКО препоруке из његове надлежности.

У извештајном периоду, израђени су уставни амандмани у циљу јачања независности и одговорности правосуђа, који, поред осталог, предвиђају да Народна скупштина и Влада буду изузете из процеса избора судија, тужилаца и заменика јавних тужилаца, а што је била једна од препорука.

Министарство правде је завршило рад на тексту амандмана, који су усаглашени са препорукама Венецијанске комисије, што је у сама комисија потврдила средином октобра.

Влада Србије проследила је у четвртак Народној скупшитни предлог за измену Устава у области која се односи на организацију судске власти и положаја тужилаштва, чиме је започет процес измена највишег правног акта у Народној скупштини.

У Министарству подсећају и да је усвојен је Закон о лобирању, док се Нацрт закона о спречавању корупције (нови назив за Закон о Агенцији за борбу против корупције), усаглашава са препорукама ГРЕКО експерта, који је у међувремену дао своје мишљење на нацрт закона.

Министарство правде ће, како најављује, поново отворити јавну расправу када заврши рад на усаглашавању текста нацрта закона, после чега ће и тај нацрт доставити Савету Европе.

Међу препорукама ГРЕКО за Србији, је и увођење правила о транспарентности контаката посланика с лобистима и трећим странама, због високог ризика од недозвољеног утицаја(Закон о лобирању).

Ту је и јачање независности и улоге Високог савета судства и Државног већа тужилаца, као и промена процедура за избор судија, председника судова и тужилаца што регулисано предложеним уставним амандманима.

<