<

Распоред обука Правосудне академије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац

Распоред обука у организацији Правосудне академије од 03.12. до 08.12.2018.

 

,,Закон о извршењу и обезбеђењу - општи део’’ - грађанско право

Београд 03.12.2018.године - Правосудна академија, сала 25 (семинар- 5 дана)

 

 

,,Злочин из мржње’’ -кривично право

Нови Сад 03.12.2018.године - Апелациони суд у Новом Саду (семинар- 1 дан)

 

 

,,Борба против корупције’’ - кривично право

Ниш 03.12.2018.године - Виши суд у Нишу (радионица- 1 дан)

 

 

,,Борба против корупције’’ - кривично право

Ниш 04.12.2018.године - Виши суд у Нишу (радионица- 1 дан)

 

 

,,Обука за инфо службе за медијацију’’ – посебна знања и вештине

Крагујевац 04.12.2018. године - Хотел ,,Крагујевац’’ (радионица- 1 дан)

 

 

,,Насиље у породици’’ – кривично право

Београд 05.12.2018. године - Криминалистичко - полицијска академија (радионица- 3 дана)

 

 

,,Превенција и борба против корупције - Проактивне истраге у области јавних набавки’’– кривично право

Ниш 05.12.2018. године - Хотел ,,Tami Residence’’ (радионица- 3 дана)

 

 

,,Слобода изражавања и медија’’ - људска права

Ниш 05.12.2018.године - Хотел ,,New City’’ (семинар- 1 дан)

 

 

,,Менторство II циклус обуке’’ - посебна знања и вештине

Ниш 06.12.2018.године - Правосудна академија (семинар- 2 дана)

 

 

,,Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - поступак пред основним судом’’ - грађанско право

Београд 07.12.2018.године - Правосудна академија, сала 45 (семинар- 1 дан)     

 

 

,,Парнични поступак- припремење главне расправе’’ – грађанско право

Ниш 07.12.2018. године - Виши суд у Нишу (семинар- 2 дана)

 

 

,,Увиђај као доказна радња’’ - кривично право

Београд 07.12.2018.године - Правосудна академија (семинар- 1 дан)

 

 

,,Спорна питања у примени Закона о парничном поступку’’ - привредно право

Крагујевац 07.12.2018.године - Правосудна академија, библиотека (семинар- 1 дан)

 

 

,,Насиље у породици’’ –кривично право

Београд 08.12.2018. године - Криминалистичко - полицијска академија (радионица- 1 дан)        

<