<

Информације за кандидате који су конкурисали

Додатна објашњења за кандидате

Због великог интересовања након објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА  и објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА, обратило нам се мноштво кандидата са разним питањима.

Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

Такође, треба нагласити да, према донетим правилницима, Правосудна академија је у обавези да организује пријемни испит

1. Табеле које кандидати могу видети на нашем сајту, намењене су судовима и тужилаштвима као форма уноса потребних података Правосудној академији о кандидатима, а за потребе квалитетног и успешног евидентирања кандидата у циљу ефикасног спровођења теста.

2. Кандидати НЕ шаљу Правосудној академији пријаве, документа и сл. нити аплицирају за полагање испита преко Правосудне академије. Кандидати подносе пријаве, и сва потребна документа  искључиво судовима и/или тужилаштвима која се налазе на списку оглашених ЈАВНИХ КОНКУРСА.

3. Кандидати НЕ шаљу Правосудној академији просечну оцену на основним студијама, већ у склопу пријаве и потребних докумената ту информацију презентују судовима и/или тужилаштвима.

4.Правосудна академија није прописала никакву званичну пријавну форму намењену кандидатима – Тачка 2. Такође, Правосудна академија не прибавља никакве доказе о валидности документације кандидата, јер је то у надлежности судова односно тужилаштва.  Све информације, потребне Правосудној академији, доставиће судови и тужилаштва по завршетку конкурса, код којих су кандидати аплицирали.

5. Правосудна академија не одлучује о могућностима додатних бодова по било ком основу, што је дефинисано Законом и правилницима које је донело Министарство, где је између осталог јасно и недвосмислено дефинисан начин бодовања и оцењивања кандидата.

6. Потребни детаљи око конкурисања налазе се на сајту Министарства Правде:

Кандидати МОГУ конкурисати и за МЕСТО СУДИЈСКОГ и за МЕСТО ТУЖИЛАЧКОГ ПРИПРАВНИКА, с тим, да су дужни да сваком суду и/или тужилаштву назначе у којим су све судовима/ тужилаштвима аплицирали за радно место приправника. Уколико конкуришу и за тужилаштво и за суд у том случају полажу тест и за суд и за тужилаштво.

Датум одржавања пријемног испита  БИЋЕ ЈАВНО ОБЈАВЉЕНИ НА СТРАНИ САЈТА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ, резервисаној управо за потребе информисања кандидата и одржавање наведених испита.

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Правосудна академија  НЕ ОБЈАВЉУЈЕ, нити ће објављивати, било какве званичне информације, посебно о наведеним испитима, ПРЕКО ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА!

Молимо вас, да све информације до којих дођете на овај начин, најпре проверите на нашем сајту!

Срдачно,
Правосудна академија

<