<

Обука јавних тужилаца и полицијских службеника

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији 16. новембра у сали Правосудне академије у Крагујевцу, наставила са програмом обуке јавних тужилаца и полицијских службеника за примену чл.3 Европске конвенције о људским правима. У складу са тим програмом, одржан је и семинар под називом “Методологија за спровођење у случајевима злостављања од стране полиције“.
 
 
Крагујевац, 16.11.2018. Обука јавних тужилаца и полицијских службеника - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађене током семинара засноване су на методологији за вођење истраге и укључују:

  • Анализу и дефиницију злостављања, међународни и правни оквир, праксу Европског суда за људска права (чл.3) и субјекте надлежне за спровођење истраге
  • Спровођење истраге у случајевима злостављања, када настаје обавеза, независност и непристрасност истраге, хитност у поступању
  • Радње које треба предузети како би истрага била делотворна
  • Анализа и оцена доказа и права оштећеног

Предавачи на овој обуци су били: Тамара Мировић заменик Републичког јавног тужиоца, Др Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца, Дејан Кошанин из Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова и Татјана Лагумџија заменик Јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду и члан Државног већа тужилаца.

<