<

Oдржана седница Комисије за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас је у просторијама Правосудне академије одржана седница Комисије за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа. 

Директор Правосудне академије, Ненад Вујић, председавао је седници. 
Фотографије са данашње седнице
Извор: Правосудна академија

Чланови Комисије једногласно су усвојили Анализу спровођења  Националне стратегије за реформу правосуђа за период  2013–2018. године, која је израђена како би допринела што бољем разумевању досадашњих резултата реформског процеса и указала на могуће правце будућих стратешких активности у области реформе правосуђа. Анализу је израдио УСАИД Пројекат владавине права уз подршку Министарства правде РС, Високог савета судства, Врховног касационог суда и Правосудне академије.

Анализу је представио професор др  Добросав Миловановић.

Седници су присуствовали председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић и министар правде РС, Нела Кубуровић.

<