<

Распоред обука Правосудне академије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Краљево, Ваљево, Нови Пазар, Нови Сад и Крагујевац
Извор: Правосудна академија

Распоред обука у организацији Правосудне академије од 29.10. до 03.11.2018.

 

,,Закон о заштити права на суђење у разумном року’’ - грађанско право

Крагујевац 29.10.2018. године - Хотел "Крагујевац" (семинар- 1 дан)

 


,,Закон о заштити права на суђење у разумном року’’ - грађанско право

Нови Сад 29.10.2018. године - Апелациони суд у Новом Саду (семинар - 1 дан)

 


,,Насиље у породици ’’ - кривично право

Београд 29.10.2018. године - Криминалистичко-полицијска академија (радионица - 2 дана)

 

 

”Разумни рок за судије и судијске помоћнике из новосадске апелације” 

Нови Сад 29.10.2018. године - Апелациони суд у Новом Саду (семинар - 1 дан) 

 


,,Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје’’ - грађанско право

Крагујевац 31.10.2018. године - Хотел "Крагујевац" (семинар - 1 дан)

 


,,Насиље у породици’’ - кривично право

Београд 31.10.2018. године - Криминалистичко - полицијска академија (радионица- 3 дана)

 


,,Борба против корупције’’ - кривично право

Краљево 01.11.2018. године - Виши суд у Краљеву (радионица - 1 дан)

 


,,Примена антидискриминационог законодавства’’ - људска права

Нови Пазар 01.11.2018. године - Виши суд у Новом Пазару (радионица - 1 дан)


,,Парнични поступак - припремање главне расправе’’ - грађанско право

Нови Сад 02.11.2018. године - Апелациони суд у Новом Саду (семинар - 2 дана)

 


,,Борба против корупције’’ - кривично право

Краљево 02.11.2018. године - Виши суд у Краљеву (радионица - 1 дан)

 

 

,,Слобода изражавања и медија’’ - људска права

Београд 02.11.2018. године - Хотел "Палас" (семинар - 1 дан)

 

 

”Закон о парничном поступку”

Нови Сад 02. и 03.11.2018. године - Апелациони суд у Новом Саду

 


,,Насиље у породици’’  – кривично право

Ваљево 03.11.2018. године - Полицијска управа Ваљево (радионица - 1 дан)

 


,,Насиље у породици’’ – кривично право

Београд 03.11.2018. године - Криминалистичко-полицијска академија (радионица - 1 дан)

<