<

„Медијско извештавање о судским поступцима“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија, у сарадњи са партнерским организацијама, Саветом Европе и Саветом за штампу, 18. октобра 2018. године у хотелу „Шератон“ у Новом Саду организовала је тренинг за новинаре и представнике правосуђа на тему „Медијско извештавање о судским поступцима“.


 
Нови Сад, 18.10.2018. „Медијско извештавање о судским поступцима“ - Извор: Правосудна академија
Циљ тренинга био је да се побољша комуникација, повећа разумевање и постигну бољи резултати у сарадњи представника медија и правосудне професије.
Предавачи су били правници, стручњаци Савета Европе и представници Савета за штампу др Jeлeнa Сурчулиja - Mилojeвић дoцeнткињa  Фaкултeтa пoлитичких нaукa у Бeoгрaду, Крунa Сaвoвић aдвoкaт, Ивaнa Стjeљa члaницa Кoмисиje зa жaлбe и Гoрдaнa Нoвaкoвић гeнeрaлнa сeкрeтaркa Сaвeтa зa штaмпу.

<