<

"Разматрање положаја и улоге судије и управљање предметом - први део"

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Чланови Програмске групе Правосудне академије за привредно право су 20.12.2017. године усвојили одлуку о реализацији обуке за новоизабране судије привредних судова. 


 
"Разматрање положаја и улоге судије и управљање предметом - први део" - Извор: Правосудна академија
Предавачи који су одређени за ову обуку су: Јасмина Стаменковић, Ивана Павловић, Снежана Марић и Весна Тодоровић судије Привредног апелационог суда.
Тим поводом су се стекли услови за реализацију обуке за новоизабране судије привредних судова, за двадест двоје судија, на основу Одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију која је објављена 25. јула 2018. године у „Службеном гласнику РС“, број 57/2018. 
Обука за новоизабране судије привредних судова на тему "Разматрање положаја и улоге судије и управљање предметом - први део" је  реализована 22. октобра 2018. године у Правосудној академији у Београду а предавачи су тог дана биле Јасмина Стаменковић и Ивана Павловић судије Привредног апелационог суда

<