<

Регионална конференција за судије, тужиоце и адвокате о слободи изражавања

Аутор: Правосудна академија
Локација: Скопље
Извор: Правосудна академија

Сарадници на заједничком пројекту Европске уније и Савета Европе под називом „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи“ (ЏУФРЕКС) су 18. и 19. октобра у Скопљу организовали регионалну конференцију за судије, тужиоце и адвокате. 


 
Регионална конференција за судије, тужиоце и адвокате о слободи изражавања - Извор: Правосудна академија
Тема конференције је била слобода изражавања - право на приватност и добро управљање правосуђем.
У фокусу конференције је била анализа новијих пресуда Европског суда за људска права у области слободе изражавања и заштита приватности и угледа, као и размена искустава са тзв. „каскадних“ тренинга одржаних у протеклој години.
Предавачи на конференцији су били бројни експерти Савета Европе као и предавачи Правосудне академије у овој области: Зорана Делибашић судија Врховног касационог суда, Гордана Комненић судија Апелационог суда у Београду, Ксенија Дајановић заменик Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, Александра Грбовић заменик Вишег јавног тужиоца у Београду, Радмила Јовановић заменик Вишег јавног тужиоца у Београду као и саветник за међународну сарадњу Правосудне академије Александар Костић.

<