<

Једнодневни семинар - Доказна радња увиђаја код кривичних дела против полне слободе и ..."

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија

У сарадњи Правосудне академије и мисије ОЕБС-а, 19. октобра 2018. у сали Правосудне академије је организован једнодневни семинар на тему "Доказна радња увиђаја код кривичних дела против полне слободе и кривичних дела са елементима насиља са посебним освртом на кривично дело насиља у породици“.


 
Једнодневни семинар - Извор: Правосудна академија
Предавачи на овом семинару су биле: др Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца, др Наташа Радосављевић-Стевановић начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења Националног криминалистичко-техничког центра МУП Републике Србије, Јелена Стошић експерт за биолошка (ДНК) вештачења из Националног криминалистичког-техничког центра МУП-а и Лепосава Вујановић Порубовић заменик Вишег јавног тужиоца у ВЈТБГ.

<