<

Основна обука - еколошко право

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, Правосудна академија Републике Србије је у септембру 2023. године успешно реализовала пројекат на тему : „Јачање капацитета корисника почетне обуке зa процесуирање еколошких кривичних дела“ за кориснике почетне обуке X генерације са подручја београдске апелације. Тим поводом је организована обука-радионица на тему: „Основна обука - еколошко право“, дана 13, 14, 15. и 18. септембра у сали Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду.

 

Основна обука - еколошко право - Извор: ОЕБС/Милан Обрадовић

Програм радионице био је следећи:

  •  Први дан - Општи део: Фокус је био на општим аспектима заштите животне средине. Овај део укључивао је уводне и основне теме као што су основна начела заштите животне средине и како се различити делови животне средине штите у правном оквиру Србије. Предавач овог дела била је проф. др Мирјана Дреновак-Ивановић.

  • Други дан - Посебни део: Фокус је био на отвореним питањима у грађанском поступку која имају елементе заштите животне средине, о чему је говорио проф. др Милан Париводић. Овај део је укључивао и представљање практичних случајева кроз дијалог између проф. др Париводића и проф. др Мирјане Дреновак-Ивановић. Такође, представљен је и Предлог закона о одговорности за штету према животној средини, као и теме еколошког криминала и еколошке форензике у Републици Србији, које је образложила Тина Јањатовић, представник Министарства за заштиту животне средине.

  • Трећи дан - Посебни део: Обрађивани су аспекти прекршајне правне заштите животне средине, са предавачем судијом Прекршајног апелационог суда Мирјаном Тукар, и темама које се односе на привредне преступе са елементима заштите животне средине, које је предавала Бранислава Вучковић апелациони јавни тужилац.

  • Четврти дан - Посебни део: Фокус је био на кривичноправној заштити животне средине и еколошким кривичним делима. Такође, разматрани су хипотетички случајеви и начини њиховог решавања. Предавач овог дела био је судија Апелационог суда у Београду Синиша Важић.

  • На крају семинара учесницима су додељене потврде о њиховом учешћу за сва четири дана.

<