<

"Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом" - Ниш, 15.09.2023.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 15. септембра 2023. године у сали Апелационог суда у Нишу, организовала обуку „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“. 

 

"Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом" - Ниш, 15.09.2023. - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовале судије и судијски помоћници са територије нишке апелације.

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су:

  • Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима
  • Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
  • Поједини проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Случајеви из праксе и материјални и процесни аспект
  • Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

Предавачи на овој обуци били су:

  • Милан Шкулић, професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда;
  • Ненад Вујић, директор Правосудне академије;
  • Ивана Стевановић, директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије.
 

<