<

Дигитализација у правосуђу за боље пословно окружење

Аутор: https://www.politika.rs/
Локација: Београд

Дигитализација друштва и привреде је један од приоритета Америчке привредне коморе у Србији, а пошто правосуђе има веома велику улогу у креирању стабилног пословног окружења, сматрамо да је дигитализација у овој области веома важна, рекао је данас председник Америчке привредне коморе у Србији Стефан Лазаревић.

 
Дигитализација у правосуђу за боље пословно окружење 
„Ми имамо око 250 чланова и већина њих каже да је ефикасно правосуђе кључ за успостављање атрактивног пословног окружења, а то значи нове инвестиције и нова радна места. Више од 50 одсто наших чланова сматра да би сва комуникација са правосудним органима требало да се одвија електронским путем јер би се тако повећала ефикасност и транспарентност и смањили трошкови судског поступка”, рекао је он. Навео је да се Закон о електронском документу из 2017. године, судећи према искуствима привредника, обазриво примењује. Према његовим речима, дигитализација у правосуђу је отпочела кроз неколико примера, као што су дигитализација судова, односно Управног суда, као и појединих поступака, међу којима је поступак извршења.

Дигитализација у правосуђу, 12. септембар 2023. године - РТС Канал, Шта радите бре?
„Има још доста да се уради, тим пре што је више од пола земаља Европске уније имплементирало оваква решења и да се дигитализација у Србији успешно спроводи у многим другим сегментима, а тако би могло да буде и у правосуђу”, рекао је Лазаревић, преноси Тањуг.
Исказао је задовољство што ће бити потписан Меморандум о разумевању између Министарства информисања и телекомуникација и Правосудне академије, о усавршавању и едукацији.
Председница Високог савета судства Зорана Делибашић је истакла да је дигитализација у нашем правосуђу почела 2003. године те да је сада Управни суд као пилот суд где се спроводи дигитализација идеалан за овај процес јер има пуно предмета а његове надлежности су све веће. „Поједини стечајни поступци и поступци извршења су такође пилот пројекти а они су рак рана нашег правосуђа. Српско правосуђе жели не само да се наши прописи хармонизују са онима у Европској унији (ЕУ) и да се правосуђе дигитализује као што је урађено у ЕУ”, рекла је она. Оценила је да су добри изгледи да се уз помоћ Министарства правде, тамо где је то могуће, дигитализација у српском правосуђу успешно спроводе.

Ненад Вујић директор Правосудне академије, истакао је да је потписивање овог споразума кључно за остваривање стручно-образовне сарадње кроз размену знања и примену најбољих искустава, на основу дугорочних заједничких интереса са циљем унапређења постојећих образовних и пословних делатности.

Сарадња се у основи односи на остваривању посебних обука у складу са потребама Правосудне академије и Министарства информисања и телекомуникација, заједничкој организацији догађаја, семинара, обука на даљину и других облика едукације, пружању међусобне стручне помоћи, стварању услова за учешће полазника Правосудне академије на стручном оспособљавању и практичном усавршавању из надлежности Министарства информисања и телекомуникација, али и учешће запослених у Министарству информисања и телекомуникација на саветовањима, семинарима и другим облицима стручног усавршавања које организује Правосудна академија и сл.

 

<