<

Објављена РАНГ листа кандидата за пријем XIII генерације на основу завршне оцене

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац

На основу Члана 41. Статута Правосудне академије и Члана 17. Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита објављујемо ранг листу кандидата на основу завршне оцене за пријем XIII генерације корисника почетне обуке Правосудне академије .

 Резултати су објављени дана 14. септембра 2023. године у 13:10 сати

 

<