<

Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

 Правосудна академија Републике Србије је, дана 19. маја 2023. године у Апелационом суду у Новом Саду, организовала семинар на тему: „Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима“. Семинар је организован за судије и судијске помоћнике привредних судова из Новог Сада, Сремске Митровице, Зрењанина, Суботице и Сомбора.


 
Спорна питања у примени Закона о привредним друштвима - Извор: Правосудна академија

Семинар је организован кроз разматрање спорних питања, интерактивно учешће учесника као и решавање хипотетичких ситуација.

 Предавачи су били судије Врховног суда Бранко Станић и Татјана Матковић Стефановић.

<