<

Отворена Инфо служба медијације у Привредном суду у Београду

Аутор: Министарство правде
Локација: Београд
Линк: https://www.mpravde.gov.rs

Министарка правде Нела Кубуровић отворила је данас, заједно са председником Привредног суда у Београду Инфо службу за подршку медијације у том суду, где је нагласила да је Министарство правде посвећено развоју примене алтернативних решавања спорова, који трају знатно краће и коштају много мање од парничног поступка.


 

 

Министарка Нела Кубуровић на отварању Инфо службе за подршку медијације у Привредном суду, у Београду

Извор: Министарство правде

 

Министарка је указала да медијација има многе предности - флексибилнија је у односу на парнични поступак, прилагођава се сваком конкретном поступку, те траје знатно краће.

Она је рекла да је током 2017. године путем медијације решено око 600 предмета, а у првој половини ове године, око 250 предмета.

„Свакако да то није број којим смо задовољни, али верујем да ћемо заједничким радом и заједничким активностима унапредити примену медијације. Један од стратешких приоритета Министарства правде и Владе Републике Србије јесте управо унапређење алтернативних начина решавања спорова“, рекла је Кубуровић и додала да ће се на тај начин смањити број старих предмета, као и да ће се смањити прилив нових предмета у привредним судовима, што ће заједно допринети побољшању привредног амбијента.

Министарка правде је нагласила да је управо суштина медијације да обе странке буду подједнако задовољне постигнутим споразумом, за разлику од парничног поступка, где ће једна страна увек бити незадовољна.

Кубуровић је рекла да статистика показује да се путем медијације на састанцима предмети решавају у трајању од једног до три месеца, а да је највећи број састанака који се одржи да би се путем медијације решио један спор - пет састанака, што управо говори о чињеници да се за врло кратко време може решити спор који је некада трајао деценију.

„Добар пример тога је Виши суд у Нишу, који је путем медијације успео да реши спор који је трајао готово 13 година. Основни и Виши суд у Нишу добри су примери примене медијације када је реч о судовима опште надлежности. Привредни суд у Београду управо је показао иницијативу да унапреди овај начин решавања спорова“, нагласила је Кубуровић.

Она је додала да је Привредни суд у Београду специфичан због тога што се у у њему одвијају спорови из области интелектуалне својине и да ће Министарство правде у наредном периоду подржати и закључивање Протокола о сарадњи са Заводом за интелектуалну својину, који ће допринети да се смањи број спорова у тој области.

Председница Привредног апелационог суда Јасминка Обућина навела је да је један од начина растерећења рада привредних судова вансудско решавање спорова, те да је свакако медијација један од примарних алтернативних начина.

Она је додала да медијација доводи до растерећења првостепених судова, а што истовремено подразумева да ће странке брже, ефикасније, јефтиније, доћи до решења спорног односа.

Обућина је нагласила да су привредни судови доста оптерећени, што показују подаци да су прошле године у раду имали више од 159.000 предмета.

„Првостепени судови у просеку су месечно по судији решавали више од 70 предмета, те је медијација зато веома важна“, истакла је председница Привредног апелационог суда.

Председник Привредног суда у Београду Јован Јовановић истакао је да у том суду 53 судије годишње заврше око 30.000 предмета и да је у њиховом интересу алтернативно решавање спорова.

Регионални менаџер ИФЦ за Централну и Југоисточну Европу Томас Лубек рекао је да његов фонд, између осталог, промовише и решавање судских спорова посредством медијације.

Он сматра да је медијација јако битна у поступку стечаја, јер омогућава стечајним дужницима и стечајним управницима да реше своје спорове на ефикаснији, бржи и квалитетнији начин и да се тако странама одлука не намеће, већ је сами доносе.

„Међународна финансијска корпорација са задовољством ће тражити могућности да се овакви инфо службе отворе у судовима широм Србије“, рекао је Лубек.

Оснивање и рад Инфо службе за подршку алтернативним начинима решавања спорова Привредног суда у Београду подржава Групација Светске Банке, Мултидонаторски фонд за подршку сектору правде у Србији - MДTФ ЈСС и Пројекат за решавање проблема задужења и престанка пословања -ДРБЕ пројекат, који финансира Швајцарски секретаријат за економске послове SECO.

<