<

Спорна питања у примени Закона о стечају

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија je наставила да реализује семинаре на основу Програма за стручно усавршавање судија и судијских помоћника привредних судова.
У том циљу Академија је, уз подршку Светске банке, 17. марта 2023. године у 10 часова у сали Правосудне академије у Крагујевцу, организовала једнодневни семинар на тему: „Спорна питања у примени Закона о стечају“. Семинар је организован за судије и судијске помоћнике привредних судова из Крагујевца, Краљева, Ужица и Чачка.


 
Спорна питања у примени Закона о стечају - Извор: Правосудна академија

Након кратког уводног разматрања, учесници су приступили решавању спорних питања у примени Закона о стечају.

Предавачице на овој обуци су биле Јасминка Обућина председница Привредног апелационог суда и Татјана Ђурица судија Привредног апелационог суда.

<