<

Распоред обука Правосудне академије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Ниш, Нови Сад и Крагујевац
Извор: Правосудна академија

Распоред обука у организацији Правосудне академије од 15.10. до 20.10.2018.

 

,,Насиље у породици’’ - кривично право

Београд 15.10.2018. године - Криминалистичко-полицијска академија (радионица - 2 дана)

 

Оснаживање и промоција медијације у судовима - посебна знања и вештине

Београд 15.10.2018. године - Сала 25, Правосудна академијa, ул. Светозара Марковића бр.21 (семинар - 1 дан)

Предавачи: Ивана Павловић,Љиљана Матић,Мирјана Голубовић,Миљковић Маја

 

Пaвoсуднa сaрaдњa у грaђaнским и приврeдним ствaримa - право ЕУ

Београд 15.10.2018. године - Сала 45, Правосудна академијa, ул. Светозара Марковића бр.21 (семинар - 3 дан)

 

Облигационо право - грађанско право

Београд 16.10.2018. године - Државно правобранилаштво (семинар - 1 дан)

Предавачи: Снежана Марић, Весна Субић, Јасмина Обућина

 

,,Насиље у породици’’ - кривично право

Београд 17.10.2018. године - Криминалистичко-полицијска академија (радионица - 3 дана)

 

Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје - грађанско право

Нови сад, 19.10.2018. године - Апелациони суд у Новом Саду, (семинар - 1 дан)

Предавачи: Небојша Ђуричић, Љубица Милутиновић

 

Парнични поступак, припремање главне расправе - грађанско право

Београд 19.10.2018. године - Сала 25, Правосудна академијa, ул. Светозара Марковића бр.21 (семинар - 3 дан)

Предавачи: Драгана Марчетић, Зорица Банковић

 

Увиђај као доказна радња - кривично право

Крагујевац 19.10.2018. године - Правосудна академија Библиотека (семинар - 1 дан)

Предавачи: др. Јасмина Киурски, Лепосава Вујановић Порубовић, др Наташа Радосављевић Стевановић, Јелена Стошић
 

Спорна питања у погледу плана реорганизације - привредно право

Ниш 19.10.2018. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

Предавачи: Јасминка Обућина, Татјана Ђурица

 

Насиље у породици - кривично право

Нови Сад 20.10.2018. године - Полицијска управа Нови Сад (радионица - 1 дан)

 

Насиље у породици - кривично право

Београд 20.10.2018. године - Криминалистичко - полицијска академија (радионица - 1 дан)

<