<

Борба против прања новца

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Канцеларијом за обуку у правосуђу (ОПДАТ) Министарства правде САД-а и Мисијом ОЕБС у Србији организовала прву обуку на тему: „Борба против прања новца“ у периоду од 22. до 24. фебруара 2023. године у хотелу „Тами“ у Нишу.


 

Програм едукације осмишљен је да покрије образовне потребе судија, тужилаца, полиције као и службеника Управе за спречавање прања новца, царине и пореске полиције. Обука је организована кроз интерактивну радионицу што је подразумевало рад у одвојеним групама, анализе случаја, презентовање и дискусију. Након завршетка радионице учесницима су додељени сертификати о успешно завршеној обуци.

Обука је садржала следеће теме:
- Систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма;
- Криминално политички значај процесуирања прања новца и правосудне типологије прања новца;
- Искуства ТОК-а у процесуирању прања новца;
- Улога Управе царина у систему за спречавање новца;
- Улога Управе за спречавање прања новца;
- Активности полиције у предистражном поступку на откривању КД;
- Препознавање елемената КД ПН коришћењем база података ПП;
- Рад ЈФИ на откривању имовине и прикупљаеу података о КД и учиниоцу;
- Контролна листа за рад на предметима прања новца;
- Иницирање посебних доказних радњи;
- Прикупљање и анализа пословне и књиговодствене документације у циљу обезбеђивања доказа за КД ПН и пореска кривична дела;
- Правна квалификација кривичних дела;
- Представљање наредбе;
- Коришћење посредних доказа у кривичним поступцима за прање новца; 

- Одузимање имовине.

Предавачи на овој обуци били су:

- Дејвид Џенинге, ОПДАТ
- Миљко Радисављевић, РЈТ
- Јелена Пантелић, ТОК
- Војислав Исаиловић, ТОК
- Драган Савић, царински инспектор
- Ђокић Владимир, УСПН
- Небојша Адамовић, МУП
- Дејан Симић, ПУ
- Марко Гутић, ЈФИ
- Владимир Бачић, МУП
- Марина Беун, јавни тужилац из Холандије
- Биљана Синановић, ВКС
- Милена Рашић, ВКС

<