<

Учешће Правосудне академије на састанку Радне групе за методологију обука Европске мреже за обуку у правосуђу

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Европска мрежа за обуку у правосуђу (European Judicial Training Network - EJTN) одржала је 23. и 24. фебруара 2023. године, први редовни састанак у овој календарској години Радне групе за методологију обука (Judicial Training Methodes Working Group).


 
Учешће Правосудне академије на састанку Радне групе за методологију обука Европске мреже за обуку у правосуђу - Извор: Правосудна академија
Састанком је поред генералне секретарке госпође Ингрид Дерво председавао и Арно Винковић, пројектни менаџер Одељења за методологију обуке.
Учесници састанка биле су националне контакт тачке Правосудних академија земаља чланица и посматрача Европске мреже за обуку у правосуђу. Правосудну академију Републике Србије представљали су Игор Милованов руководилац Одељења за истраживање и унапређење образовања, и Стефан Вучићевић и Андреа Делибашић чланови Одељења.
Госпођа Дерво је у поздравном обраћању истакла да ће Радна група за методологију обуке у текућој календарској години посебну пажњу посветити процесу дигитализације учења са фокусом на интерактивност у виртуелном окружењу и употреби савремених дигиталних алата за електронско учење. Истакла је значај јачања сарадње и размене примера добре праксе земаља чланица Европске мреже за обуку у правосуђу, као и земаља посматрача. Подсетила је присутне на активности на пројекту „Западни Балкан 2“ и значају додатне подршке јачању капацитета земаља посматрача. Похвалила је Правосудну академију Србије у досадашњем раду, нарочито на развоју програма обука по савременим андрагошким концептима интерактивног рада са одраслима.
Такође је истакла да ће у наредном периоду при Европској мрежи за обуку у правосуђу бити отворено посебно Одељење за унапређење методологије онлајн обука.
Арно Винковић упознао је присутне са новим сајтом Европске мреже за обуку у правосуђу, као и резултатима рада и ефектима реализованих обука у претходној календарској години.
Теме на састанку обухватиле су размену искустава и примера добре праксе у области испитивања образовних потреба, евалуација обука, методологије рада са одраслима, повећање броја обука за развој лингвистичких вештина, као и планирање активности за наредну календарску годину. Ради лакше реализације планираних активности чланови радних група подељени су у пет пројектних тимова. Правосудна академија Републике Србије активно ће учествовати у раду пројектног тима 3 на развоју образовних активности и публикација посвећених развоју методологија обука и електронском учењу (Innovative Training Methodology, E – learning, E- tools).

<