<

ПРЕНОС УЖИВО - представљања програма кандидата који су конкурисали за избор директора Агенције за спречавање корупције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У складу са Законом о спречавању корупције, Правосудна академија заказала је трећи део теста - односно излагање програма.

Кандидати ће своје програме пред комисијом излагатиу среду, 28.12.2022. године, са почетком у 10:00 часова у просторијама Правосудне академије, ул. Теразије бр. 41 у Београду.

Обезбеђен је директан пренос представљања кандидата и њихових програма путем званичног Јутјуб канала Правосудне академије.

Директан пренос представљања програма кандидата пред комисијом - Извор: Јутјуб канала Правосудне академије 

Пред трочланом комисијом у саставу:

  1. Марко Јоцић, судија Апелационог суда у Београду
  2. Др Добросав Миловановић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и
  3. Љубивоје Ђорђевић, јавни тужилац у Првом основном јавном тужилаштву

Програме ће представити кандидати следећим редоследом:

  1. Драган Сикимић од 10:00 до 10:30 часова
  2. Коста Сандић од 10:30 до 11:00 часова и
  3. Дејан Дамњановић од 11:00 до 11:30 часова

Оцене програма рада кандидата биће објављене на сајту правосудне академије

После спроведеног теста и окончања поступка по приговору, Комисија за избор директора Агенције доставља министру надлежном за послове правосуђа ранг листу кандидата према успеху постигнутом на тесту.

<