<

Објављена листа са шифрама кандидата који су полагали тест за избор директора Агенције за спречавање корупције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Објављена листа са шифрама кандидата који су полагали тест за избор директора Агенције за спречавање корупције

Од укупно шест пријављених кандидата, на тестирање је изашло укупно три кандидата.   
Тест је одржан 20. децембра 2022. године у 09:00 сати у просторијама Правосудне академије у Београду.

Објављена листа са шифрама кандидата који су полагали тест за избор директора Агенције за спречавање корупције

ОБЈАВЉЕНО У Београду, дана 20.12.2022. године

Кандидат може наредног дана од дана објављивања резултата теста да изврши увид у тест, уз одсечак са шифром коју је добио приликом полагања теста.

Трећи део теста, излагање програма, обавиће се 28.12.2022. године, са почетком у 10 часова у просторијама Правосудне академије.

<