<

Специјализована обука за примену Закона о спречавању насиља у породици

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је, у оквиру редовног програма сталне обуке, 23. септембра 2022. године у просторијама Правосудне академије у Београду реализовала обуку на тему примене Закона о спречавању насиља у породици.
Учесници на обуци су били заменици јавних тужилаца из Првог и Другог основног јавног тужилаштва у Београду.

 

 
Специјализована обука за примену Закона о спречавању насиља у породици - Извор: Правосудна академија
Теме које су обрађиване на обуци биле су:
-УН Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације према женама;
-Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбул конвенција);
-Процена ризика;
-Хитне мере;
-Мултисекторска сарадња кроз рад Групе за координацију и сарадњу и лица за везу.

Предавачи на обуци су били Небојша Ђуричић судија Вишег суда и Горјана Мирчић Чалуковић заменица јавног тужиоца и координаторка за родно засновано насиље.

<