<

Основна обука у погледу еколошког права

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, реализовала у септембру месецу 2022. године пројекат на тему: „Јачање капацитета корисника почетне обуке зa процесуирање еколошких кривичних дела“, а у оквиру пројекта је организована тродневна обука-радионица на тему: „Основна обука у погледу еколошког права“. Обука је одржана од 14. до 16. септембра у просторији Правосудне академије у Београду за кориснике почетне обуке XI генерације.


Основна обука у погледу еколошког права - Извор: Правосудна академија

Програм обуке изгледао је овако:

Првог дaна обуке, 14. септембра 2022. године, обрађен је oпшти дeо - уводна и основна питања заштите животне средине, основна начела заштите животне средине, заштита неких делова животне средине у правном поретку Србије. Предавачица је била др Мирјана Дренова-Ивановић, професорка на катедри за теорију, социологију и филозофију права.

Другог дaна обуке, 15. септембра 2022. године, нацрт Закона о одговорности за штету према животној средини представила је Тина Јањатовић из Министарства заштите животне средине,  а отворена питања у грађанском поступку са елементом заштите животне средине разматрана су са адвокатом Миланом Париводићем.

Трећег дaна обуке, 16. септембра 2022. године, теме су биле: кривичноправна заштита животне средине, еколошка кривична дела као и решавање студије случаја, привредни преступи са елементом заштите животне средине и прекршајноправна заштита животне средине. Предавачи су били: судија у пензији Синиша Важић, заменица Апелационог јавног тужилаштва Бранислава Вучковић и судија Прекршајног апелационог суда Мирјана Тукар

На крају обуке су уручене потврде о успешно завршеној обуци.

<