<

Заказано полагање завршног испита јубиларне X генерације корисника почетне обуке Правосудне академије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Десета јубиларна генерација корисника почетне обуке спрема се за полагање завршног испита на Правосудној академији.

Кориснике почетне обуке су за проверу развијености компетенција спремали дугогодишњи ментори, судије и тужиоци са подручја све четири апелације у чијим седиштима су припреме и одржане током лета.
Законом о Правосудној академји („Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 32/2014 - одлука УС и 106/2015“) завршни испит дефинисан је као провера практичних знања и способности (компетенција) за обављање посла носилаца правосудних функција.

Завршни испит X генерације корисника почетне обуке одржаће се у периоду од 12. до 21. септембра 2022. године по следећем распореду полагања кандидата по данима

Заказан завршни испит десете генерације корисника почетне обуке - Извор: Правосудна академија
Заказан завршни испит десете генерације корисника почетне обуке - Извор: Правосудна академија

Испитну комисију чине:

  1. Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда у Београду
  2. Милена Рашић, судија Врховног касационог суда у Београду
  3. Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
  4. Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
  5. Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Оценом од 1 до 5 процењиваће ниво стечених компетенција корисника кроз симулације суђења са посебним освртом на следеће критеријуме:

  • управљање поступком,
  • правна аргументација и
  • општи утисак излагача

Пратећи савремене  тенденције интеграције модерних технологија у правосудни систем овогодшњи завршни испит реализоваће се у хибридном формату.

 

Програм почетне обуке заснован је на моделу развоја компетенција неопходних за вршење неке од правосудних функција. Обухвата примену материјалних и процесних закона, судску и тужилачку праксу, међународне правне стандарде, развијање посебних вештина неопходних за обављање судске и тужилачке професије као и начела судијске и тужилачке етике. Реализује се кроз менторски рад и стручно усавршавање полазника.

Један од доказа квалитета почетне обуке на Правосудној академији као и њеног значаја у стручном усавршавању будућих носилаца правосудних функција јесу и успеси корисника почетне обуке на Themis такмичењу Европске мреже за обуку у правосуђу.  Лука Анђелковић, Гала Богосављевић (корисници почетне обуке X генерације) и Јелена Михајловић (корисница почетне обуке XI генерације) овогодишњи су победници такмичења.

Директан пренос завршног испита могуће је пратити преко YouTube канала Правосудне академије

Правосудна академија жели пуно среће и успеха X генерацији корисника почетне обуке!

<