<

Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са адвокатском комором из Ниша, 9. јула у хотелу „Тами“ у Нишу, организовала обуку „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“. Обуци су присуствовали адвокати са територије нишке апелације.


 

Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом, 09. јул, Ниш - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су:

  • Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку;
  • Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима;
  • Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси;
  • Поједини проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку;
  • Случајеви из праксе и материјални и процесни аспект;
  • Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“;

Предавачи на овој обуци били су:

  • Ненад Вујић директор Правосудне академије,
  • Др. Милан Шкулић професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда,
  • Др. Ивана Стевановић директор Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије и
  • Др. Драган Обрадовић судија Вишег суда у Ваљеву.
 

<