<

Завршна конференција пројекта „Права детета у Србији - унапређење положаја деце у правосудном систему Републике Србије“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У Београду је, у хотелу „Метропол“, у петак, 24. јуна, одржана завршна конференција пројекта „Права детета у Србији - унапређење положаја деце у правосудном систему Републике Србије“.


 

Завршна конференција пројекта „Права детета у Србији - унапређење положаја деце у правосудном систему Републике Србије“ - Извор: Правосудна академија

Конференцију су отворили Јована Арсенијевић директорка за Балкан Међународног комитета спаса, Дирк Лоренц (Dirk Lorenz), шеф политичког сектора Делегације Европске уније у Републици Србији, Биљана Зекавица помоћник министра у Министарству за рад, борачка и социјална питања, Дејана Костадинова (Deyana Kostadinova) директорка канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији.

Панелисти на конференцији били су Катарина Митић програмска координаторка Међународног комитета спаса, Биљана Синановић судија Врховног касационог суда и председник Савета за малолетнике, Ненад Вујић директор Правосудне академије, доц. др Милица Колаковић Бојовић виша научна сарадница у Институту за криминолошка и социолошка истраживања и Драгиша Мијачић спољни евалуатор пројекта.

Господин Дирк Лоренц истакао је значај имплементације Стратегије Европске уније у области права детета и прилагођавања законодавства Србије њеним тематским поглављима.

Биљана Зекавица подсетила је присутне на све напретке у овој области и нагласила потребу за даљим радом на унапређењу квалитета услуга социјалне заштите деце у контакту са правосудним системом.

Дејана Костадинова истакла је приметне напретке који се огледају и у смањеном броју пријављених кривичних дела учињених од стране малолетних лица и изречених васпитних налога и нагласила неопходност даљег рада на бесплатној правној помоћи и рехабилитацији.

Катарина Митић сумирала је све пројектне активности и резултате.

Судија Синановић нагласила је важност даљег рада на уједначавању судске праксе и неопходност психолога у судовима и тужилаштвима и њиховог учешћа пре и током трајања поступка. Такође је истакла важност јачања међусекторске сарадње и сарадње, даљег стручног усавршавања, увођења статистике о поштовању најбољег интереса детета током судских поступака. Судија је позвала све учеснике да подрже идеју о отварању установа за малолетнике који због других животних проблема почине кривично дело.

Ненад Вујић подсетио је присутне на важност заштите деце од секундарне виктимизације као и на предстојеће измене малолетничког законодавства.

Милица Колаковић Бојовић је изнела проблеме при медијском извештавању и медијском третману деце и подсетила на важност превенције и стручног усавршавања.

Драгиша Мијачић је као једне од важних фактора који су допринели успешности пројекта истакао тимски рад и сарадњу свих партнера, као и акценат на мултидисциплинарном приступу.

Током трајања пројекта Правосудна академија је у сарадњи са партнерима радила на изради Приручника за обуку професионалаца у области правосуђа по мери детета, развоју курикулума и реализацији тренинга за тренере у области правосуђа по мери детета, реализацији пилот тренинга за тренере, развоју курикулума и организацији обука, развоју, имплементацији и евалуацији инструмената за праћење квалитета обука и испитивање утицаја обука.

<