<

Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Дана 22. јуна 2022. године у хотелу Женева Лукс у Крагујевцу одржана је обука на тему: „Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије“ у организацији Пројекта „Јачање независности и одговорности правосуђа“ који се спроводи у оквиру програма Horizontal Facillity за Западни Балкан и Турску у сарадњи са Правосудном академијом. Овој обуци присуствовале су новоизабране судије основних судова са територије крагујевачке апелације.


 

Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије - Извор: Правосудна академија

На обуци „Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије“ обрађене су следеће теме:
- Појам непримереног утицаја у судству;
- Независност судства и заштита од непримереног утицаја на судије – међународни стандарди и национални правни оквир;
- Водич за судије – заштита од недозвољеног утицаја;
- Типови непримереног утицаја, механизми за заштиту од непримереног утицаја и примери из упоредне и домаће праксе.

Предавачи на овој обуци били су: Биљана Синановић судија Врховног касационог суда, Драгана Бољевић судија Врховног касационог суда и Јулијана Могош Живковић судија Вишег суда у Неготину.

<