<

Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима

Аутор: Правосудна академија
Локација: Стара Планина

Правосудна академија је, у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за питања дроге и криминала (UNDOC) уз подршку Амбасаде САД у Београду, од 20. до 22. јуна 2022. године у хотелу Стара Планина организовала прву од две планиране симулације суђења у случајевима трговине људима.


 

Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима - Извор: Правосудна академија

Циљ симулације суђења је јачање и унапређивање кривичног гоњења трговине људима и спровођења успешних истрага које резултирају правоснажним осуђујућим пресудама, односно јачање капацитета истражних органа и судова у Републици Србији и унапређење положаја и права жртава у кривичном поступку.

На тродневној обуци „Симулација суђења у предмету због кривичног дела трговине људима“ учествовали су носиоци тужилачких и судијских функција из виших тужилаштва и виших судова са територија крагујевачке и нишке апелације, као и представници полицијских управа.

Теме које су се обрађивале на овој тродневној симулацији биле су:
- Трговина људима и сродна кривична дела – правна квалификација / идентификација жртава трговине људима;
- Презентација методологије за симулирано суђење, додела улога и дистрибуција докумената;
- Увод у симулацију суђења и припреме за симулацију суђења (рад у групама);
- Главни претрес: излагање оптужбе, изјашњавање оптуженог, уводна излагања(рад у групама);
- Главни претрес: доказни поступак, завршне речи и изрицање пресуде(рад у групама);
- Коначан осврт на симулацију суђења;
- Изазови у правној квалификацији, међуинституционалној сарадњи и заштити жртава у оквиру кривичног поступка (са посебним освртом на искуства у поступању у конкретном предмету који је послужио као база за симулацију суђења);
- Међуинституционална сарадња у улога НВО у кривичним поступцима трговине људима (са посебним освртом на искуства у поступању у конкретном предмету који је послужио као база за симулацију суђења);
- Положај жртве у кривичним поступцима због кривичног дела трговине људима – изазови у идентификацији, заштити и подршци жртвама трговине људима;
- Питања доказивања у предметима трговине људима – Зборник судских предмета (135 предмета из 31 правног система) UNDOC 2017.

Предавачи и фасилитатори на овој обуци били су: Радмила Драгичевић Дичић судија Врховног касационог суда, Тамара Мировић заменик републичког јавног тужиоца, Милан Жарковић редовни професор на Криминалистичко-полицијском универзитету, Оливера Секулић Шошдеан заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву, Лидија Ђорђевић координаторка тима за теренску подршку НВО Атина и адвокат Тијана Костић.

<