<

Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Дана 21. јуна 2022. године у хотелу Москва у Београду одржана је обука на тему: „Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије“ у организацији Пројекта „Јачање независности и одговорности правосуђа“ који се спроводи у оквиру програма Horizontal Facillity за Западни Балкан и Турску у сарадњи са Правосудном академијом. Овој обуци присуствовале су новоизабране судије основних судова са територије београдске апелације.


 

Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије - Извор: Правосудна академија

На обуци „Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије“ обрађене су следеће теме:
- Појам непримереног утицаја у судству;
- Независност судства и заштита од непримереног утицаја на судије – међународни стандарди и национални правни оквир;
- Водич за судије – заштита од недозвољеног утицаја;
- Типови непримереног утицаја, механизми за заштиту од непримереног утицаја и примери из упоредне и домаће праксе.

Предавачи на овој обуци били су: Омер Хаџиомеровић председник Етичког одбора Високог савета судства и судија Апелационог суда у пензији, Ивана Марковић Радојевић чланица Етичког одбора Високог савета судства и судија Апелационог суда у Београду, Зорана Делибашић заменица председнице Високог савета судства и судија надлежан да поступа у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и судства и Маријана Аранђеловић Јуреша заменица председнице Високог савета судства и судија Вишег суда у Београду

<