<

Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Дана 20. јуна 2022. године у хотелу „Пупин“ у Новом Саду одржана је обука на тему: „Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије“ у организацији Пројекта „Јачање независности и одговорности правосуђа“ који се спроводи у оквиру програма Horizontal Facillity за Западни Балкан и Турску у сарадњи са Правосудном академијом. Овој обуци присуствовале су новоизабране судије основних судова са територије новосадске апелације.


 

Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије - Извор: Правосудна академија

На обуци „Препознавање и заштита од непримереног утицаја на судије“ обрађене су следеће теме:
- Појам непримереног утицаја у судству;
- Независност судства и заштита од непримереног утицаја на судије – међународни стандарди и национални правни оквир;
- Водич за судије – заштита од недозвољеног утицаја (Зорана Делибашић, заменица председнице Високог савета судства, судија надлежан да поступа у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија и судства, судија Апелационог суда у Београду, обраћање путем видео поруке);
- Типови непримереног утицаја, механизми за заштиту од непримереног утицаја и примери из упоредне и домаће праксе.

Предавачи на овој обуци били су: Биљана Синановић судија Врховног касационог суда, Драгана Бољевић судија Врховног касационог суда и почасни председник Друштва судија Србије и Јулијана Могош Живковић судија Вишег суда у Неготину.

<