<

Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета професионалаца

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је, у сарадњи са Уницефом, 10. јуна 2022. године, у сали Правосудне академије у Нишу, организовала обуку „Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета професионалаца“.

 

Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета професионалаца- Извор: Правосудна академија

Овој обуци присуствовале су судије виших и основних судова са територије нишке апелације који поступају у П2 материји.

Обука је садржала следеће теме:

  • Право на правично суђење у разумном року чл. 6 -цитирање и извршење пресуда у ЕСЉП-а
  • Право на породични живот / права детета - партиципација и најбољи интерес детета чл. 8
  • Општа и посебна правила поступка у породичним споровима-утврђивање најбољих интереса детета и прибављање мишљења детета и решавање хипотетичког случаја
  • Израда пресуде/образложење-оцена мишљења детета и одлука суда у складу са најбољим интересима детета

Предавачи на овој обуци биле су:

<