<

„Јачање образовних активности и унапређење организационих капацитета Правосудне академије“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На конференцији „Унапређење капацитета у правосуђу - јачање владавине права“ - завршном догађају пројекта „Јачање образовних активности и унапређење организационих капацитета Правосудне академије“ који финансира Европска унија, одржаној у Палати Србије, представљене су активности и резултати пројекта.

                                                                                             

Галерија фотографија са конференције - „Унапређење капацитета у правосуђу - јачање владавине права“.

Извор: Правосудна академија

         

У процесу приступања Републике Србије Европској унији, отварањем преговарачког поглавља 23, Србија се обавезала да спроведе темељну реформу правосудног сектора. Унапређење квалитета обуке судија и јавних тужилаца, у циљу доношења бољих судских одлука, један је од основних циљева предвиђене реформе. Као даљи корак у партнерству у унапређењу капацитета правосуђа, Европска унија је определила 2 милиона евра као део подршке Правосудној академији за спровођење пројекта којим управља Министарство финансија Републике Србије - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Тим од 52 експерта из 7 европских земаља, у блиској сарадњи са Правосудном академијом, у периоду дужем од 2 године, пружио је подршку систему обуке у правосуђу постигавши следеће резултате: правосуђе у Србији ближе примени Европске конвенције за заштиту људских права – развијени нови алати за судије и јавне тужиоце; унапређена методологија за даље усавршавање знања судија и јавних тужилаца – развијени правилници, смернице и материјали за обуке; унапређен систем почетне обуке за судије и јавне тужиоце - развијен бољи систем менторства; оснажен институционални профил Правосудне академије у оквиру европског система за обуку у правосуђу.

Нова интернет страница Правосудне академије, чији је развој подржан од стране пројекта,  ће омогућити да већина развијених алата, правилника, смерница и материјала за обуке буде електонским путем лако доступна судијама и јавним тужиоцима на њиховим радним местима. Mрежа судија и јавних тужилаца специјализованих за примену Конвенције о људским правима, успостављена у оквиру пројекта, пружиће стручну подршку судовима у примени европских стандарда за заштиту људских права.

Постигнути резултати пројекта значајно су допринели јачању капацитета Правосудне академије и даљем успостављању европских стандарда у правосуђу, чиме ће се и грађанима Србије омогућити бржи и квалитетнији приступ правди. Учесницима су се у уводном делу обратили г. Ненад Вујић, директор Правосудне академије, његова екселенција г. Сем Фабрици, амбасадор и шеф Делегације Европске уније у Републици Србији, г. Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда, г. Душан Чаркић, помоћник министра у Министарству финансија, Зорица Стојшић, први заменик Републичког јавног тужиоца, Мирко Чикириз, државни секретар у Министарству правде и г. Хуан Карлос ДаСилва, вођа пројекта „Јачање образовних активности и унапређење организационих капацитета Правосудне академије“.

Ненад Вујић, директор Правосудне академије, поздравио је учеснике и изјавио да је пројекат радио како на подршци подизања квалитета обука у оквиру Правосудне академије, тако и на програму почетне обуке, кроз искуства која су остварена кроз подршку у континуираној обуци а која су примењивана и на програме почетне обуке. ”Наше задужење јесте да радимо на јачању стручности, ефикасности, интегритета и оспособљености судија, јер без ових квалификација и квалитета не можемо говорити о независности  правосуђа, а без независног правосуђа не можемо говорити о правној сигурности и правној држави. Зато улога Правосудне академије, која је препозната од стране Европске уније и јесте велика. Правосудна академија на овом пројекту није била само корисник него и партнер на пројекту и то је принцип који Правосудна академија спроводи како бисмо што боље остварили резултате пројекта али и мислили о ономе што је одрживост свих достигнутих пројектних активности које Правосудна академија преузима. Такође, како бисмо наставили да јачамо капацитете Правосудне академије, захваљујући Европској унији ће у наредном периоду бити подржана и реконструкција нове зграде Правосудне академије како би академија имала одговарајуће услове за рад. Сигурно ће бити и даље подршке Европске уније, али и наших активности које очекују Правосудну академију”, истакао је Вујић отварајући конференцију. 

Амбасадор Сем Фабрици изјавио је да институције Европске уније посвећују посебну пажњу обуци у правосуђу, између осталог због чињенице да су, ступањем на снагу великог броја прописа европског законодавства у области правосуђа, носиоци правосудних функција широм Европе у обавези да их примењују. Зато је подршка унапређењу обуке у правосуђу један од приоритета Европске уније у циљу промоције стручности и јачања поверења у систем европских вредности у правосуђу.

Учесницима се обратио и Драгомир Милојевић председник Врховног касационог суда, који је истакао да је овај пројекат јасан показатељ континуиране и предане помоћи Европске уније Правосудној академији у препознавању и превазилажењу изазова у спровођењу реформи на подручју обуке судија и тужилаца, унапређења организације рада образовних институција, упознавања са најбољом праксом у креирању програма обуке. „Правосудна академија као једина институција у Србији надлежна за стручно усавршавање судија и тужилаца и лица која се припремају за вршење судијске или тужилачке функције, кроз посебне програме сталне и почетне обуке, током осам година постојања све више утемељује сврху свог постојања, закључио је Милојевић.“

Вођа пројекта судија Хуан Карлос Да Силва је учеснике скупа поздравио нагласивши да је правосуђе у Србији ближе бољој примени Европске конвенције за заштиту људских права и указао на неке од најважнијих резултата пројекта; нове алате за судије и јавне тужиоце, унапређење методологије за даље усавршавање знања судија и јавних тужилаца и нове алате за Правосудну академију. Он је додао и да је значајан допринос пројекта  и унапређење контаката Правосудне академије са релевантним правосудним институцијама у другим земљама кроз учешће академије у догађајима које организује Европска мрежа за обуку у правосуђу, укључујући обуке и годишњу конференцију ове организације као значајне тачке напретка које су резултат ЈАП пројекта. Током реализације пројекта идентификовано је шест приоритетних области за обуку: право Европске уније - основе права ЕУ, грађанско, кривично и управно затим спречавање насиља у породици и по основи полне припадности, кривична истрага у области финансијског и привредног криминала, правосудне вештине и извршење судских одлука и економска знања у области кривичног поступка. Указавши на најважније елементе и резултате пројекта судија Да силва је такође рекао: „Пројекат је обухватио десет модула обуке који су спроведени у сарадњи са међународним експертима, више од четрдесет тренера је обучено, више од осамдесет  обука је организовано је широм земље а више од две хиљаде и три стотине судија, јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца, судијских и тужилачких помоћника и полицијских службеника је обучено.“

Зорица Стојшић заменик Републичког јавног тужиоца, поздравила је успешно спровођење пројекта подршке Европске уније Правосудној академији. Она је нагласила да јачање капацитета правосуђа доприноси јачању владавине права. „Задовољство нам је да је пројекат обухватао подршку образовним активностима Правосудне академије јер се на тај начин јачају како капацитети Правосудне академије тако и капацитети јавног тужилаштва кроз унапређено стручно усавршавање. Републичко јавно тужилаштво остварује континуирану сарадњу са  Правосудном академијом и то у спровођењу општег програма сталне обуке као и посебних обука у разним областима.„

Мирко Чикириз, државни секретар у Министарству правде, у свом излагању је изјавио да је један од кључних актера у процесу реформе правосуђа Правосудна академија као институција која је носилац и преносилац знања. ”Она има улогу да унапреди и подигне стручност и професионалност и квалитет правсуђа у Србији на један  виши ниво. Да би то било могуће, имајући у виду да је Правосудна академија млада институција која се до сада већ сусрела са много изазова, потребно је пре свега веровати али и пуно улагати у њене капацитете и њен развој уопште.“

Своје искуство са пројекта пренели су: Лепосава Вујановић Порубовић, заменик јавног тужиоца и ментор за почетну обуку у Правосудној академији, Небојша Ђуричић, судија Другог основног суда у Београду, тренер у примени новог Закона о насиљу у породици, Тања Павловић Недељковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, полазник обуке из области судијских вештина и Данијела Дукић, судија Привредног апелационог суда, члан Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији.

Током конференције веома интересантно излагање имао је и директор Документационог центра из Шпаније  (CENDOJ) Ињаки Викуња који је учеснике упознао са значајем ове институције истичући да је Документациони центар технолошки центар за Високи савет судства Краљевине Шпаније чија је мисија да запосленима у сектору правосуђа као и грађанима омогући приступ раду судова. Након вишегодишњег искуства Центар је постао водећа рефернца када је реч о обради, анализи и ширењу судске праксе са више од 6,5 милиона судских одлука у својој бази података. Господин Викуња је истакао да је у раду  Центра посебна пажња посвећена транспарентности правде, заштити личних података, коришћењу информација и најсавременијих технологија  (Big Data, обрада природних језика, машинско учење, интернет и анализа података, итд.).

<