<

Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија је, у сарадњи са мисијом ОЕБС у Србији, 25. маја 2018. године у Крагујевцу, одржала обуку под називом „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“. Обука је организована за носиоце јавно-тужилачких функција са територије крагујевачке апелације.

                                                                                             

Галерија фотографија са обуке под називом „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“.

Извор: Правосудна академија

         

Двогодишњи програм едукације осмишљен је тако да се изађе у сусрет образовним потребама јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у области примене Законика о кривичном поступку. Кроз процесуирање и доказивање појединих кривичних дела, програм је посебно усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку.

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су:

·      Појам увиђаја

·      Улога јавног тужиоца као руководиоца у предистражном поступку приликом спровођења  

       увиђаја као доказне радње код кривичних дела против живота и тела

·      Упутство за поступање првог полицајца приликом обезбеђења  лица места

·      Поступање са предметима и траговима на месту кривично-правног догађаја

·      Биолошки трагови и форензичка днк анализа

·      Трагови барута и трагови обуће на лицу места

Предавачи на овој обуци су били: Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца, Лепосава Вујановић- Порубовић заменик основног јавног тужиоца из Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Слободан Савић редовни професор на Институту за судску медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду, Александар Радомировић експерт за трасологију и балистику из Националног криминалистичко- техничког центра МУП-а.

<