<

Влада усвојила Предлог закона о заштити података о личности

Аутор: Н1
Локација: Београд

Влада Србије усвојила је Предлог закона о заштити података о личности којим ће, како се наводи, сви лични подаци бити заштићени на једнак начин као и у државама чланица ЕУ.

                                                                                            
Влада Републике Србије
       Влада Републике Србије усвојила Предлог закона. Извор: Н1

         

Влада је у саопштењу након седнице навела се да се с озбиром на све чешће злоупотребе личних података грађана усвојеним актом знатно унапређује заштита у домаћем правном систему, као и изношење података у треће земље.

"Предлог закона има за циљ унапређење међународне размене података и заштите података о личности, као и усклађивање домаћег законодавства са новим прописима ЕУ у овој области", стоји у саопштењу.

Наводи се и да доношење новог закона представља једну од обавеза Србије у процесу придруживања Европској унији, али и да произилази из чињенице да текст важећег закона није значајно мењан током скоро девет година примене.

<