<

Oкругли сто – Tренутно стање и даљи развој праксе медијације у Србији

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У организацији Министарства правде Републике Србије уз подршку Правосудне акaдемије  у новој згради Правосудне акaдемије, одржан је округли сто у циљу сагледавања тренутног стања и даљег развоја праксе медијације у Србији.

                                                                                             

Галерија фотографија са округлог стола, на тему развоја праксе медијације. Извор: Правосудна академија

         

Учеснике oкруглог стола поздрaвио је директор Правосудне акaдемије Ненад Вујић а уводним напоменама обратила се Јелена Деретић помоћник министра за правосуђе, која је овом приликом  истакла да је Министарство правде препознало значај медијације  и да ће овој теми посветити посебну пажњу. Деретић је истакла и да је циљ министарства био да се окупе сви релевантни субјекти заинтересовани за ову област и да се чују досадашња искуства и предлози како би се сачинила свеобухватна и успешна стратегија за даљи развој медијације у Србији.

У уводном делу, Ивана Нинчић консултант за реформу правосудних професија је представила извештај о статистици медијације коју је припремило Министарство правде.

У име Врховног касационог суда говорила је Љубица Милутиновић која је истакла улогу судова у препознавању медијабилних предмета и њиховом усмеравању ка медијаторима. Она је посебно нагласила значај наставка едукације судија у Правосудној академији  у тој области  која је иначе  успешно спроведена  у 2017. години.  

Један од иницијатора скупа, Гордана Михаиловић адвокат и дугогодишњи медијатор и председница Центра за медијацију, говорила је о практичним проблемима са којима се медијатори сусрећу у тренутном систему, о потреби да се медијатори дефинишу као правосудна професија о којој ће Министарство правде бринути и посебно истакла потребу умрежавања свих релеватних субјеката почев од Министарства правде, удружења медијатора, судова, адвокатуре, коморе извршитеља и  свих других.

Судије Ивана Павловић, Милица Златковић и Небојша Ђуричић су представили своје успешне праксе- Привредног апелационог суда и Основног и Вишег суда у Нишу, као и Другог основног суда у Београду.

У веома активној дискусији на овом округлом столу могли су се чути и занимљиви предлози које су изнели представници центара за медијацију, Удружења медијатора, локалне самоуправе, адвокатуре, привредне коморе, који су између осталог нагласили да је кључ за успех оживљавања медијације умрежавање и других министарстава попут просвете, државне управе и локалне самоуправе, као и других органа као што је то на пример Савет за заштиту потрошача, коморе извршитеља и других,  како би се свеобухватно приступило унапређењу медијације. На овом скупу је речено и да је нужно посебну пажњу посветити промоцији  медијације у јавности и њеном приближавању грађанима.

На основу дискусије учесника донети су следећи закључци:

·       Потреба да се стратешки приступи информисању странака

·       Обезбеђивање коомедијације

·        Разматрање оправданости прописивања претходног састанка са медијатором

·        Интервенисање у другој законској и подзаконској материји

·       Обезбеђивање институционализованих центара за медијацију са циљем постизања конкурентности

·       Јачање инфраструктуре судова

·       Континуирана обука

·       Интервенисање у АВП програму

·       Састанци са председнциима судова

и друго

Оцена је да је овај округли сто протекао веома успешно и да ће Министарство правде наставити са оваквим активностима  у сарадњи са Правосудном академијом и свим релевантним субјектима у циљу унапређења медијације у Србији.

<